Storing COA netwerk Woensdag 7 oktober 2020 15:48:00


Op dit moment ervaren wij een verstoring waardoor het mogelijk is dat u geen werkende internet verbinding heeft. Dit probleem is in onderzoek.

De oorzaak van de verstoring is ook gevonden en zat in een route in onze core routers. We zullen op korte termijn onderhoud aankondigen om dit probleem structureel te verhelpen.

De verstoring is opgelost, de oorzaak wordt nog onderzocht.